.PCS Finance Ltd
home2, home, house, building
phone4, phone, contact, telephone, support, call
הרצל 25 ת"א                         03-5108088                                                                         ניכיון צ'קים מסחריים
תקנון לשימוש באתר פי.סי.אס פייננס בע"מ  POLARIS Elements ltd.

1. תקנון האתר (להלן תנאי שימוש באתר) נועד להסדיר את מערכת היחסים בין הנהלת החברה המפעילה את האתר (להלן חברת פי.סי.אס פייננס בע"מ) לבין הגולשים באתר.
2. יודגש כי החברה מציעה את שירותיה ללקוחות אשר התקשרו עמה בהסכם להזמנת שירות ניכיון המחאות.
3. כל פנייה לקבלת פרטים אודות השירות לניכיון המחאות מאת החברה תיעשה דרך פנייה אל נציגי החברה באמצעות עמוד צור קשר באתר ו/או באמצעות פרטי ההתקשרות עם החברה כפי שהם מופעים ברחבי האתר בלבד.
4. על מנת לתת לגולשים את המידע המדויק בהמשך לפנייתם הנהלת האתר תדרוש פרטים (כגון שם המתעניין, שם בית העסק, מספר טלפון, דוא"ל וכיו"ב). כמו כן, על מנת למסור למתעניין פרטים בשיחה טלפונית, בדוא"ל, במכתב או באמצעות נציג או בכל דרך אחרת – הנהלת האתר עלולה לדרוש מידע נוסף. הגולש יודע ומסכים כי התקשרות עם מפעילי האתר כרוכה במתן מידע (מהימן, עדכני ומדויק).
5. השימוש באתר פי.סי.אס פייננס בע"מ, על כל המידע המצוי בו, מוצגים בפני גולשי האתר בכפוף לקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה (להלן "הסכמה לתנאי השימוש באתר").
6. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת מידע ברשימת תפוצה ו/או השארת פרטים אישיים בעמוד "צור קשר" ייחשבו להסכמת הגולש לקבל פרטים ממפעילי האתר.
7. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו או בידיעתו ואין למסור פרטי התקשרות של אדם או גוף ללא ידיעתם והסכמתם.
8. הרשמה לשירות החברה ובקשה לקבלת מידע אודות השירות שניתן מאת החברה ייעשו רק על ידי גולשים שמלאו להם 1. בפניה או הרשמה לשירותי החברה הגולש מצהיר כי גילו 18 ומעלה.
9. הנהלת האתר איננה מתחייבת לזמינות רצופה. ככל שהפניות יתבצעו בשעות שבהן מוקד הפניות סגור, הגולש מודע ומסכים לכך כי לא יזכה למענה מידי לפנייתו. הנהלת האתר אף רשאית להפסיק את השימוש באתר, ללא התראה, לצורכי תחזוקתו וארגונו. הנהלת החברה אף רשאית להפסיק את פעילות האתר ללא הודעה מוקדמת. הגולש מודע ומסכים לכך כי לא יינתן כל פיצוי כספי בגין תקלות, שדרוג, הקפאת פעילות או סגירת האתר לאלתר.
10. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
11. האתר הינו אתר "מסחרי" והוא הוקם על מנת לעורר מודעות לשירות שאותו הנהלת החברה מציעה.
12. לגולשי האתר לא יהיו כל טענות, תלונות, דרישות או תביעות כלפי הנהלת האתר ככל שיתגלו אי התאמות בין מידע שמצוי באתר למידע שמצוי מחוצה לא. יתרה מכך, האתר לא נועד לתת לגולש מידע אינפורמטיבי, חדשותי או מידע כלכלי והוא אינו מחליף מקורות מידע רשמיים אשר עליהם חלות חובות מהסוג הזה.
13. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
14. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.